Informacje

 OBOWIĄZEK ZAMIESZCZENIA INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 wyznaczeniu Inspektora Danych podaje :

Dane kontaktowe do Inspektora:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.krakow.021@komornik.pl

 

 

Obsługa strony: Eniteo